Relacje Inwestorskie

Adam Majka - Członek Rady Nadzorczej

Pan Adam Majka ma wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, a także ukończył także szkolenia z zakresu prawa podatkowego w ramach pracy w PriceWaterhouse Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. (zobacz więcej)

Pan Adam Majka zdobywał doświadczenie zawodowe: 

 • 1996-1998 pracując w PriceWaterhouse Polska Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie w dziale doradztwa podatkowego, 
  1998-2004 pracując w Kancelarii Radców Prawnych dr J. Leszczyński, dr Z. Wojnicki Spółka jawna z siedzibą w Łodzi (jako aplikant radcowski i radca prawny), 
 • 2000-2001 pełniąc funkcję likwidatora GarmentSped Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 
 • od 2004 do dnia dzisiejszego prowadząc indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, 
 • od 2009 do dnia dzisiejszego pozostając członkiem Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. 

Pan Adam Majka jest autorem publikacji z zakresu prawa podatkowego.  

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Adam Majka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adam Majka nie spełnia warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej ze względu na uczestniczenie w spółce świadczącej pomoc prawną na rzecz Emitenta. 

aktualne notowania

,
Cena [PLN] 0
Zmiana [PLN] 0,00
Zmiana [%] 0,00
Kurs otw. [PLN] 0,000
Kurs maks. [PLN] 0,000
Kurs min. [PLN] 0,000
Wolumen 0

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

 • T: 664 360 871
 • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
 • NIP: 7251784741
 • KRS: 0000184276
 • Regon: 472333285
 • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości
 • W Spółce odpowiedzi na zadawane pytania są udzielone bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie do 14 dni.