Relacje Inwestorskie

Anna Augustyniak-Kala - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie

 - Uniwersytet Warszawski – Wydział Historyczny, magister historii;
 - Uniwersytet Warszawski – Podyplomowe studia na Wydziale Prawa, dyplom ukończenia;
 - Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu we współpracy z University of Denver - dyplom Master of Business Administration;
 - Liczne kursy z zakresu prawa, rynku kapitałowego, komunikacji i zarządzania.  (zobacz więcej)

Kariera zawodowa

Pani Anna Augustyniak - Kala rozpoczęła karierę zawodową w 1994 jako nauczyciel w liceum. Następnie w latach 1997-2006 pracowała w „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. w Biurze Prawno-Organizacyjnym. Od 2006 do 2009 r. była związana z MONNARI TRADE S.A. Początkowa pełniła funkcje Doradcy Zarządu, a następnie była zatrudniona na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu. W latach 2009 r. - 2014 r. była zatrudniona w LS Airport Services S.A. na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu. Od marca 2015 r. jest zatrudniona w spółce zależnej z Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. Od 2011 r. Członek Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. Obecnie Członek Rady Nadzorczej Modern Profit S.A. oraz Arelan S.A.

Pani Anna Augustyniak – Kala posiada bogate doświadczenie w zakresie korporacyjnym i zarządczo-organizacyjnym spółek. W zakresie relacji inwestorskich współpracowała między innymi z Profile Sp. z o. o. nad projektem dla PGNiG S.A. - strategia stworzenia działu relacji inwestorskich dla spółki i grupy kapitałowej.

Pani Anna Augustyniak – Kala nie wykonuje innej działalności poza opisaną powyżej, działalność ta nie jest konkurencyjna wobec MONNARI TRADE S.A.

W Rejestrze Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie występuje wpis dotyczący Pani Anny Augustyniak-Kala.

 

aktualne notowania

,
Cena [PLN] 0
Zmiana [PLN] 0,00
Zmiana [%] 0,00
Kurs otw. [PLN] 0,000
Kurs maks. [PLN] 0,000
Kurs min. [PLN] 0,000
Wolumen 0

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

  • T: 664 360 871
  • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
  • NIP: 7251784741
  • KRS: 0000184276
  • Regon: 472333285
  • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości
  • W Spółce odpowiedzi na zadawane pytania są udzielone bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie do 14 dni.