Relacje Inwestorskie

Jacek Pierzyński - Członek Rady Nadzorczej

Prawnik i ekonomista, radca prawny posiadający 25 letnią praktykę menedżerską w wielu bankach krajowych i zagranicznych. Ekspert w zakresie prawa gospodarczego i kontraktowego, inżynierii prawno-finansowych, audytu, analiz ryzyka finansowego i kredytowego oraz nadzoru właścicielskiego i inwestycji kapitałowych. Prowadzi Kancelarię Prawa Gospodarczego i Bankowego w Warszawie oraz Kancelarię Prawno-Finansową w Tarnopolu (Ukraina). Za wieloletnią współpracę z samorządami gospodarczymi i administracją Ukrainy otrzymał w 2008 roku oficjalne podziękowanie od Komitetu ds. Integracji Europejskiej Rady Najwyższej Ukrainy (ukraińskiego Sejmu). Jacek Pierzyński m.in. był wieloletnim partnerem strategicznym Międzynarodowego Inwestycyjnego Forum „Tarnopolszczyna Invest” (Ukraina) oraz oficjalnym doradcą Gubernatora Tarnopola w zakresie inicjowania współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami ukraińskim i polskimi, analiz warunków formalno-prawnych realizacji zagranicznych inwestycji na Ukrainie oraz inżynierii instrumentów finansowania tej współpracy. (zobacz więcej)

Autor i współautor licznych publikacji, komentarzy prawniczych, inicjatyw ustawodawczych i ekspertyz dla NIK, m.in. publikacji na temat prawa finansowego (2009-2017), prawa bankowego (2010-2020) prawa nieruchomości (2011-2012, 2013 - współautor Komentarza do Ustawy Deweloperskiej), prawa ochrony środowiska i OZE (2014-2015), prawnych zabezpieczeń ciągłości działania w okresie pandemii Covid-19 (2020),

Przeprowadził ponad 200 wystąpień na ogólnokrajowych i zagranicznych kongresach i konferencjach w charakterze eksperta w zakresie inżynierii prawnych i finansowych obrotu zagranicznego oraz inwestycji w wielu obszarach gospodarki. Członek Rad Programowych i ekspert m.in. :
• Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej,
• Kongresu „SMART-Inteligentne Miasta”,
• Kongresu „Invest in China”,
• Kongresu „Invest with Emirates”,
• Kongresu „Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych”,
• Polskiego Kongresu Rolnictwa.
W latach 2008-2016 był Członkiem Komitetu Audytu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dwukrotnie nominowany przez środowiska gospodarcze, samorządowe i społeczne do finału ogólnopolskiego tytułu „Prawnik Pro Bono”.

Przebieg pracy zawodowej:

1989 – 1993: Prokuratura Rejonowa w Kluczborku,
1993 – 1998: PEKAO S.A. Oddział w Kluczborku - Kierownik Zespołu Obsługi Podmiotów Gospodarczych i Kredytów w Kluczborku,
1998 – 1999: WBK S.A. Oddział w Opolu - Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów,
1999 – styczeń 2002: PKO BP S.A. Oddział w Kluczborku - Dyrektor Oddziału,
2002 – 2004: PKO BP S.A. – Dyrektor Oddziału Centrum w Opolu,
2004 – 2007 PKO BP S.A. I Oddział w Opolu - Dyrektor Oddziału,
2007 – 2008: Centrala Kredobanku (Ukraina) - Doradca Prezesa Zarządu ds. Rynku Korporacyjnego,
2008 – 2010 : PKO Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie – Wiceprezes Zarządu,
2010 – 2018 : Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie :
• Wiceprezes – pierwszy zastępca Prezesa Zarządu,
• Prezes Zarządu BOŚ Invest Management,
• Prezes Zarządu BOŚ Invest Nieruchomości,
• Prezes Zarządu BOŚ Capital,
2018 do nadal : Prezes Zarządu Śląskiego Holdingu Przemysłowego S.A.

 

 

 

aktualne notowania

,
Cena [PLN] 0
Zmiana [PLN] 0,00
Zmiana [%] 0,00
Kurs otw. [PLN] 0,000
Kurs maks. [PLN] 0,000
Kurs min. [PLN] 0,000
Wolumen 0

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

  • T: 664 360 871
  • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
  • NIP: 7251784741
  • KRS: 0000184276
  • Regon: 472333285
  • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości
  • W Spółce odpowiedzi na zadawane pytania są udzielone bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie do 14 dni.