Relacje inwestorskie

Rada Nadzorcza

Wykształcenie:

– Absolwentka studiów licencjackich w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Wyższa Szkoła Handlowa),

– studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym,

– oraz na Wydziale Zarządzania studiów podyplomowych w zakresie Rachunkowości i Zarządzania

Ukończyła szereg kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami, w tym dla kandydatów na głównych księgowych.

Pani Dorota Bedyniak-Walaszczyk posiada Świadectwo Kwalifikacyjne o nr 15731/99 potwierdzające wymogi kwalifikacyjne dla osób prowadzących usługi księgowo-rachunkowe oraz dyplom dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

 

Praca zawodowa:

Praca zawodowa od roku 1975 w działach księgowych w firmach: Zjednoczenie Przetwórstwa Surowców Wtórnych w Łodzi, Centrala Techniczno-Handlowa Elektroniki Unitra Serwis Oddział w Łodzi do 15-02- 1991roku, a od roku 18-02-1991 do 12-04-2019 w Textilimpex Spółka z o.o. w Łodzi, zaś na stanowisku Głównego Księgowego od 2008 roku do 2019 roku.

W latach od 2001 do 2021 Pani Dorota Bedyniak-Walaszczyk prowadziła własne Biuro Rachunkowe. Obecnie zajmuje się działalnością społeczną.

Pani Dorota Bedyniak- Walaszczyk jest niezależną Członkinią Rady Nadzorczej, nie prowadzi działalności konkurencyjej do działalności prowadzonej przez Monnari Tarde S.A., nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych dla Monnari Trade S.A. jako wspólnik spółek cywilnych, spółek osobowych lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek jej organów, nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niwypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy KRS.

Pan Jerzy Kotwas jest magistrem ekonomii, tytuł ten zdobył na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Swoje wykształcenie poszerzył poprzez poniższe studia i kursy:
1988 – Studia podyplomowe: Handel Zagraniczny,
1991 – Kurs klasyfikatorów bawełny w Izbie Bawełny w Gdyni: Międzynarodowy Rzeczoznawca Bawełny i Arbiter ds. jakościowych Sądu Polubownego przy Izbie Bawełny w Gdyni.
1995 – Studia w ACSA International Cotton Institute, Memphis (TN),  USA
  Kierunek: Światowy handel i rynki bawełny, transakcje giełdowe na NY Cotton Exchange;
  Egzamin państwowy klasyfikatora bawełny USDA  – Dept. of Agriculture USA. 

Od 1984 r.  zawodowo związany z branżą tekstylną. W latach 1984-2007 pracowała dla TEXTILIMPEX – Spółka z o.o,(import surowców – bawełna) jako Kierownik Działy Importu Bawełny, w latach 2001-2007 pracował także w TEXTILIMPEX-GLOBE Spółka z o.o. (eksport polskich wyr. tekstylnych i odzieżowych) i w tym pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W kolejnych latach związany był z firmą COMEX Spółka z o.o. (bawełniane tkaniny pościelowe, odzieżowe i komplety pościelowe) na stanowisku Dyrektora Handlowego.  Od 2009 r. do chwili obecnej pracuje w SHARDA Europe Spółka z o.o. (import surowców i półproduktów włókienniczych oraz tekstyliów domowych) jako  Dyrektor Biura Tekstyliów.

Pan Jerzy Kotwas pełni również funkcje społeczne w organizacjach branżowych:
W latach 1999-2019   w  Izbie Bawełny w Gdyni  (Prezes, Wiceprezes i Członek Zarządu), 
W latach 2003-2005 w CICCA (Committee for International Co-operation Between Cotton Associations) w Liverpool’u, Wielka Brytania – organizacja zrzeszająca 16 Izb Bawełny z całego świata,  Przewodniczący .   

Pan Jerzy Kotwas jest autorem publikacji w Cotton International, Biuletyn Izby Bawełny w Gdyni nt. promocji bawełny, dobrych praktyk handlowych, zasady nienaruszalności postanowień kontraktowych i wykonalności ważnych wyroków sądów arbitrażowych, itp.

W latach 1991-2001, kierował bezpośrednio trzema dużymi spółkami produkcyjnymi i handlowymi w ramach Grupy Ahlers, w branży odzieży męskiej.

Pod jego kierunkiem udanie wprowadzono na rynek Polski i Europy Środkowo-Wschodniej odzież męską na licencjach „Pierre Cardin”, „Jupiter” i „Pioneer”.

Przez kilkanaście lat  pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej „Lubinex” Spółka z o.o. w Lubinie, która wytwarza odzież jeansową.

Jest związany z działalnością inwestycyjną od roku 1998. Był inicjatorem  i realizatorem inwestycji mieszkaniowych w Opolu, a kierowane przez niego spółki wybudowały ogółem 396 mieszkań o powierzchni użytkowej 23.800 m2.  

Prawnik i ekonomista, radca prawny posiadający 25 letnią praktykę menedżerską w wielu bankach krajowych i zagranicznych. Ekspert w zakresie prawa gospodarczego i kontraktowego, inżynierii prawno-finansowych, audytu, analiz ryzyka finansowego i kredytowego oraz nadzoru właścicielskiego i inwestycji kapitałowych. Prowadzi Kancelarię Prawa Gospodarczego i Bankowego w Warszawie oraz Kancelarię Prawno-Finansową w Tarnopolu (Ukraina). Za wieloletnią współpracę z samorządami gospodarczymi i administracją Ukrainy otrzymał w 2008 roku oficjalne podziękowanie od Komitetu ds. Integracji Europejskiej Rady Najwyższej Ukrainy (ukraińskiego Sejmu). Jacek Pierzyński m.in. był wieloletnim partnerem strategicznym Międzynarodowego Inwestycyjnego Forum „Tarnopolszczyna Invest” (Ukraina) oraz oficjalnym doradcą Gubernatora Tarnopola w zakresie inicjowania współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami ukraińskim i polskimi, analiz warunków formalno-prawnych realizacji zagranicznych inwestycji na Ukrainie oraz inżynierii instrumentów finansowania tej współpracy.

Autor i współautor licznych publikacji, komentarzy prawniczych, inicjatyw ustawodawczych i ekspertyz dla NIK, m.in. publikacji na temat prawa finansowego (2009-2017), prawa bankowego (2010-2020) prawa nieruchomości (2011-2012, 2013 – współautor Komentarza do Ustawy Deweloperskiej), prawa ochrony środowiska i OZE (2014-2015), prawnych zabezpieczeń ciągłości działania w okresie pandemii Covid-19 (2020),

Przeprowadził ponad 200 wystąpień na ogólnokrajowych i zagranicznych kongresach i konferencjach w charakterze eksperta w zakresie inżynierii prawnych i finansowych obrotu zagranicznego oraz inwestycji w wielu obszarach gospodarki. Członek Rad Programowych i ekspert m.in. :
• Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej,
• Kongresu „SMART-Inteligentne Miasta”,
• Kongresu „Invest in China”,
• Kongresu „Invest with Emirates”,
• Kongresu „Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych”,
• Polskiego Kongresu Rolnictwa.
W latach 2008-2016 był Członkiem Komitetu Audytu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dwukrotnie nominowany przez środowiska gospodarcze, samorządowe i społeczne do finału ogólnopolskiego tytułu „Prawnik Pro Bono”.

Przebieg pracy zawodowej:

1989 – 1993: Prokuratura Rejonowa w Kluczborku,
1993 – 1998: PEKAO S.A. Oddział w Kluczborku – Kierownik Zespołu Obsługi Podmiotów Gospodarczych i Kredytów w Kluczborku,
1998 – 1999: WBK S.A. Oddział w Opolu – Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów,
1999 – styczeń 2002: PKO BP S.A. Oddział w Kluczborku – Dyrektor Oddziału,
2002 – 2004: PKO BP S.A. – Dyrektor Oddziału Centrum w Opolu,
2004 – 2007 PKO BP S.A. I Oddział w Opolu – Dyrektor Oddziału,
2007 – 2008: Centrala Kredobanku (Ukraina) – Doradca Prezesa Zarządu ds. Rynku Korporacyjnego,
2008 – 2010 : PKO Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie – Wiceprezes Zarządu,
2010 – 2018 : Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie :
• Wiceprezes – pierwszy zastępca Prezesa Zarządu,
• Prezes Zarządu BOŚ Invest Management,
• Prezes Zarządu BOŚ Invest Nieruchomości,
• Prezes Zarządu BOŚ Capital,
2018 do nadal : Prezes Zarządu Śląskiego Holdingu Przemysłowego S.A.

Pan Adam Majka ma wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, a także ukończył także szkolenia z zakresu prawa podatkowego w ramach pracy w PriceWaterhouse Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Pan Adam Majka zdobywał doświadczenie zawodowe: 

 • 1996-1998 pracując w PriceWaterhouse Polska Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie w dziale doradztwa podatkowego, 
  1998-2004 pracując w Kancelarii Radców Prawnych dr J. Leszczyński, dr Z. Wojnicki Spółka jawna z siedzibą w Łodzi (jako aplikant radcowski i radca prawny), 
 • 2000-2001 pełniąc funkcję likwidatora GarmentSped Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 
 • od 2004 do dnia dzisiejszego prowadząc indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, 
 • od 2009 do dnia dzisiejszego pozostając członkiem Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. 

Pan Adam Majka jest autorem publikacji z zakresu prawa podatkowego.  

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Adam Majka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adam Majka nie spełnia warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej ze względu na uczestniczenie w spółce świadczącej pomoc prawną na rzecz Emitenta. 

Pan Zbigniew Wojnicki ma wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji, Szkołę Prawa Amerykańskiego Lejda, Holandia. 

Pan Zbigniew Wojnicki pracował kolejno:

 • w latach 1978 – 2000 – Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii Państwa i Prawa/Katedra Teorii i Filozofii Prawa – adiunkt. Wykłady na Wydziale Prawa i Administracji UŁ oraz na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym i Wydziale Zarządzania UŁ;
 • w latach 1990- nadal ‐ Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych;
 • w latach 1999-2007 – Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi;
 • w latach 1999-2003 – Członek Krajowej Rady Radców Prawnych.


Pan Zbigniew Wojnicki jest doświadczonym radcą prawnym oraz doktorem nauk prawnych. Jest autorem ok. 20 publikacji w Polsce i zagranicą, w tym: artykułów, podręczników, tłumaczeń, recenzji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Zbigniew Wojnicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Zbigniew Wojnicki nie spełnia warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej ze względu na uczestniczenie w spółce świadczącej pomoc prawną na rzecz Emitenta.

Pan Zbigniew Wojnicki zasiada w Radzie Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. od grudnia 2010 r.

Pan Ryszard Zatorski ma wyższe wykształcenie. Ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, kierunek: Ekonomika i organizacja produkcji, specjalność: Ekonomika i organizacja przemysłu. Jest maklerem papierów wartościowych, legitymuje się licencją nr 25. 

Pan Ryszard Zatorski pracował kolejno:

 • w latach 1980-1982 – Narodowy Bank Polski III/O Łódź – starszy referent,
 • w latach 1983-1985 – Zakłady Mechaniczne „Jotes” Łódź – specjalista ds. ekonomicznych i cen,
 • w latach 1985-1987 – ZPiPPP „Polopren” Zgierz – specjalista ds. zatrudnienia i płac,
 • w latach 1987-1990 Firma prywatna,
 • w latach 1990- 1991– Towarzystwo Inwestycyjne „TISA” S.A. Łódź – organizacja obrotu akcjami Uniwersalu i BIG S.A. oraz obligacjami Skarbu Państwa,
 • w latach 1991-1993 – BIG Bank S.A. Łódź – Dyrektor Departamentu Gospodarki Pieniężnej, Kierownik Biura Maklerskiego,
 • w roku 1994 – Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. Warszawa – Ekspert ds. rynków kapitałowych,
 • w latach 1994-1995 – Dom Maklerski „Partner” S.A. Łódź – Makler papierów wartościowych, Wiceprezes Zarządu,
 • w latach 1995-1998 Powszechny Bank Gospodarczy S.A. Łódź – Zastępca Dyrektora Departamentu Bankowości Inwestycyjnej,
 • w latach 1999-2002 Bank Pekao S.A. (w wyniku połączenia PBG SA) – Dyrektor Regionalny ds. Sieci w Bydgoszczy, Dyrektor ds. Operacyjnych Makroregionu Łódź,
 • w latach 2002-2003 PPU UNI-FILM Sp. z o.o. Łódź – Dyrektor Zarządzający,
 • w latach 2003-2004 PKO BP S.A. – Doradca klienta korporacyjnego,
 • w latach 2005-2006 Kapital Sp. z o.o. Łódź – Dyrektor Departamentu Rozwoju MŚP,
 • w latach 2006-2009 BRE Bank S.A. Warszawa – Doradca -Departament Logistyki.
 • w latach 2010-2016 własna działalność gospodarcza pod firmą Usługi Finansowe Ryszard Zatorski
 • od 2011 roku MW Real Sp. z o. o. Łódź – Prezes Zarządu
 • od 2019 roku Arelan SA Łódź – Prezes Zarządu


Pan Ryszard Zatorski posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych w spółkach kapitałowych. W roku 1998 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej BTUiR Heros S.A., w latach 1998-1999 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELPO S.A., w latach 1997-1999 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PBG Nieruchomości Sp. z o.o., w latach 1997-2000 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Tonsil S.A. oraz w latach 1998-2000 pełnił funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao S.A.

Od roku 2006 jest członkiem Rady Nadzorczej „MONNARI TRADE” S.A..

Od 2015 Członek Założyciel PACFM (Polish Academy of Certification in Facility Management)