Relacje Inwestorskie

Dywidenda

 

Informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych:

Spółka w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, tj. w latach 2010-2015 nie wypłacała dywidendy.

 

Decyzja o wypłacie dywidendy w 2016 r.

 

Informacja na temat dywidendy za rok 2015

Z uwagi na fakt iż Grupa Kapitałowa MONNARI TRADE S.A. pozostaje w fazie wzrostu, Zarząd MONNARI TRADE S.A. będzie przyjmował politykę dywidendową po każdym roku obrotowym kierując się następującymi kryteriami: wielkość zysku netto, potrzeby kapitałowe na inwestycje, poziom zadłużenia oraz pozostałe plany rozwojowe Grupy Kapitałowej. Po zbadaniu przez biegłego rewidenta Skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 r. oraz potwierdzeniu wyników zaprezentowanych w Sprawozdaniu za IV kwartał 2015 r., Zarząd będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w przedziale 15 do 20 gr na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

aktualne notowania

21.07.2017, 11:10
Cena [PLN] 8.00
Zmiana [PLN] 0,00
Zmiana [%] 0,00
Kurs otw. [PLN] 8,000
Kurs maks. [PLN] 8,050
Kurs min. [PLN] 7,980
Wolumen 96

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich


  • Anna Augustyniak
  • T: 664 360 871