Relacje Inwestorskie

Akcjonariat

Stan udziału w ogólnej liczbie głosów akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień 09.12.2016 r.

 

Akcjonariusz

Liczba akcji
[w szt.]

Udział w kapitale zakładowym Emitenta [%]

Liczba głosów

Udział w głosach na WZ Emitenta [%]

         

Mirosław Misztal

7 911 968
25,89
9 111 968
25,57

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

1 811 402
5,93 1 811 402 5,08

Fair sp. z o.o.

2 533 000
8,29
5 066 000
14,21

  

aktualne notowania

21.07.2017, 11:10
Cena [PLN] 8.00
Zmiana [PLN] 0,00
Zmiana [%] 0,00
Kurs otw. [PLN] 8,000
Kurs maks. [PLN] 8,050
Kurs min. [PLN] 7,980
Wolumen 96

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich


  • Anna Augustyniak
  • T: 664 360 871