Relacje Inwestorskie

Prospekt emisyjny z 2006 r.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2006 r. Prospekt został sporządzony przy wykorzystaniu wsparcia z dotacji funduszy Unii Europejskiej program 2.1.SPOWKP

Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami polski niniejszy prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia.Załączniki:

aktualne notowania

,
Cena [PLN] 0
Zmiana [PLN] 0,00
Zmiana [%] 0,00
Kurs otw. [PLN] 0,000
Kurs maks. [PLN] 0,000
Kurs min. [PLN] 0,000
Wolumen 0

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

  • T: 664 360 871
  • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
  • NIP: 7251784741
  • KRS: 0000184276
  • Regon: 472333285
  • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości
  • W Spółce odpowiedzi na zadawane pytania są udzielone bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie do 14 dni.