Ład korporacyjny

Oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego umieszczane są przez Spółkę w wyodrębnionej części Sprawozdania Zarządu z działalności MONNARI TRADE S.A. za kolejne lata obrotoweZałączniki:

aktualne notowania

28.01.2020, 13:42
Cena [PLN] 2.7700
Zmiana [PLN] -0,03
Zmiana [%] -1,07
Kurs otw. [PLN] 2,800
Kurs maks. [PLN] 2,800
Kurs min. [PLN] 2,740
Wolumen 267

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

  • T: +42 685-85-11
  • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
  • NIP: 7251784741
  • KRS: 0000184276
  • Regon: 472333285
  • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości

  • Anna Augustyniak
  • T: 664 360 871