Ład korporacyjny

Udział kobiet i mężczyzn we władzach MONNARI TRADE S.A. w 2012 r. i 2013 r.

Na koniec 2013 r., tak jak i w 2012 r., w Zarządzie Spółki zasiadała jedna osoba – mężczyzna, zaś w Radzie Nadzorczej zasiadało 6 osób, w tym jedna kobieta.

 

aktualne notowania

28.01.2020, 14:42
Cena [PLN] 2.7800
Zmiana [PLN] -0,02
Zmiana [%] -0,71
Kurs otw. [PLN] 2,800
Kurs maks. [PLN] 2,800
Kurs min. [PLN] 2,740
Wolumen 500

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

  • T: +42 685-85-11
  • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
  • NIP: 7251784741
  • KRS: 0000184276
  • Regon: 472333285
  • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości

  • Anna Augustyniak
  • T: 664 360 871