Ład korporacyjny

Udział kobiet i mężczyzn we władzach MONNARI TRADE S.A. w 2012 r. i 2013 r.

Na koniec 2013 r., tak jak i w 2012 r., w Zarządzie Spółki zasiadała jedna osoba – mężczyzna, zaś w Radzie Nadzorczej zasiadało 6 osób, w tym jedna kobieta.

 

aktualne notowania

21.04.2021, 12:42
Cena [PLN] 2.4000
Zmiana [PLN] 0,04
Zmiana [%] 1,69
Kurs otw. [PLN] 2,360
Kurs maks. [PLN] 2,420
Kurs min. [PLN] 2,360
Wolumen 366

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

  • T: +42 685-85-11
  • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
  • NIP: 7251784741
  • KRS: 0000184276
  • Regon: 472333285
  • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości