Ład korporacyjny

EBI 1/2016

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016Załączniki:

aktualne notowania

03.03.2021, 17:00
Cena [PLN] 2.0000
Zmiana [PLN] 0,10
Zmiana [%] 5,26
Kurs otw. [PLN] 1,900
Kurs maks. [PLN] 2,050
Kurs min. [PLN] 1,900
Wolumen 5

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

  • T: +42 685-85-11
  • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
  • NIP: 7251784741
  • KRS: 0000184276
  • Regon: 472333285
  • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości