Kariera

Pion Kreacji

Odpowiedzialny jest za opracowanie, przygotowanie, wdrożenie i dostarczenie do magazynu w stosownym czasie autorskich kolekcji odzieży damskiej wraz z akcesoriami. W Dziale tym zatrudniamy Projektantów, technologów, konstruktorów.

Ważną częścią zespołu są Specjaliści ds. przygotowania produkcji, którzy  ściśle współpracują z projektantami. Do  ich zadań należy terminowe realizowanie zakupów surowców niezbędnych do produkcji, opracowywanie i prawidłowe oznakowanie wyrobów danej kolekcji, zakładanie i prowadzenie kart produktu, umożliwiających prawidłowe zarządzanie kolekcją.

W Dziale Kreacji zatrudniamy kupców organizujących produkcję kolekcji w ramach kooperacji z współpracującymi firmami produkcyjnymi krajowymi i zagranicznymi. Poszukują oni nowych miejsc lokowania produkcji, nadzorują  proces produkcji oraz terminowość dostaw. Ponadto, dokonują zakupu akcesoriów do kolekcji. W tych zadaniach wspierają  ich specjaliści ds. eksportu i importu.

Z Działem Kreacji ściśle współpracuje Wzorcownia, zatrudniająca wysoko wykwalifikowany zespół krawcowych wzorcowych, krojczych, specjalistów ds. stopniowania szablonów w systemie Lectra, modelki miarowe. Zespół „odszywa” pierwowzory kolekcji, które po  zatwierdzeniu kierowane są do produkcji zewnętrznej.

Nad jakością gotowego produktu czuwa kontroler jakości – technolog, którego zadaniem jest kontrola towaru przyjmowanego do magazynu.

aktualne notowania

,
Cena [PLN] 0
Zmiana [PLN] 0,00
Zmiana [%] 0,00
Kurs otw. [PLN] 0,000
Kurs maks. [PLN] 0,000
Kurs min. [PLN] 0,000
Wolumen 0

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

  • T: 664 360 871
  • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
  • NIP: 7251784741
  • KRS: 0000184276
  • Regon: 472333285
  • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości
  • W Spółce odpowiedzi na zadawane pytania są udzielone bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie do 14 dni.