Firma

Udział MONNARI w akcjach prospołecznych

Zarząd MONNARI TRADE S.A. dostrzega potrzebę społecznego zaangażowania biznesu we wspieranie różnego rodzaju akcji charytatywnych. Spółka Dominująca w miarę poprawiającej się sytuacji finansowej angażuje się w tego typu projekty. Wybór dotychczasowych akcji był związany z rangą danego przedsięwzięcia, jego zasięgiem, reputacją oraz zgodnością danej akcji
z grupą docelową klientek MONNARI.

W Spółce Dominującej nie powstały jeszcze wewnętrzne sformalizowane zasady  regulujące zaangażowanie w tego typu projekty.

 

Kolejny rok z rzędu w 2016 r., MONNARI TRADE S.A. wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „szczęśliwe dukaty” organizowanej przez spółkę Mennica Polska S.A., Fundację Marcina Gortata „MIERZ WYSOKO”  i fundację TVN  „Nie jesteś sam” Ambasadorami edycji 2016 zostali Marcin Gortat, Robert Lewandowski i Rafał Sonik.
Spółka Dominująca w 2016 r.  wsparła rzeczowo Dom Samotnej Matki działający 
w Łodzi oraz współpracowała również
z fundacją Rak’n’Roll, poprzez sprzedaż kalendarzyków we wszystkich salonach Monnari,  pieniądze z tego tytułu przekaże w b.r. na rzecz fundacji.  

  

aktualne notowania

18.01.2019, 17:00
Cena [PLN] 5.06
Zmiana [PLN] -0,02
Zmiana [%] -0,39
Kurs otw. [PLN] 5,090
Kurs maks. [PLN] 5,120
Kurs min. [PLN] 5,010
Wolumen 1

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

  • T: +42 685-85-11
  • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
  • NIP: 7251784741
  • KRS: 0000184276
  • Regon: 472333285
  • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości

  • Anna Augustyniak
  • T: 664 360 871