Firma

Audytor

 

Informacja o regułach zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:

Spółka nie przyjęła sformalizowanych wewnętrznych reguł dotyczących zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym zakresie stosuje przepisy powszechnie obowiązujące.

 

Audytorem Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. jest Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 73. Wyboru podmiotu uprawnionego dokonała w dniu 23 maja 2016 roku Rada Nadzorcza, działając zgodnie z § 26 ust. 3 pkt 7 Statutu Spółki.

 

Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp.k. została wybrana do przeprowadzenia:

  • jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego MONNARI TRADE S.A. za 2016 r. oraz przeglądu półrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego MONNARI TRADE S.A. za pierwsze półrocze 2016 r. oraz
  • jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego MONNARI TRADE S.A. za 2017 r. oraz przeglądu półrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego MONNARI TRADE S.A. za pierwsze półrocze 2017 r.

 

Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp.k. przeprowadziła badanie i przegląd sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, sporządzonych odpowiednio za rok 2014 r. i 2015 r. oraz za I półrocze 2014 r. i I półrocze 2015 r.. 

aktualne notowania

19.01.2018, 17:04
Cena [PLN] 8.36
Zmiana [PLN] 0,07
Zmiana [%] 0,84
Kurs otw. [PLN] 8,350
Kurs maks. [PLN] 8,460
Kurs min. [PLN] 8,290
Wolumen 271

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich


  • Anna Augustyniak
  • T: 664 360 871