Firma

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 rokuZałączniki:

aktualne notowania

21.02.2020, 16:05
Cena [PLN] 2.6600
Zmiana [PLN] 0,03
Zmiana [%] 1,14
Kurs otw. [PLN] 2,630
Kurs maks. [PLN] 2,660
Kurs min. [PLN] 2,630
Wolumen 650

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

  • T: +42 685-85-11
  • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
  • NIP: 7251784741
  • KRS: 0000184276
  • Regon: 472333285
  • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości

  • Anna Augustyniak
  • T: 664 360 871